Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Mariage

Hôn nhân - theo ý kiến cá nhân- nếu bỏ qua những yếu tố tình cảm, sự gắn kết thì là một hợp đồng biz. Nếu như một bên không còn tôn trọng những điều đã cam kết,thêm vài cái phụ lục sửa đổi mà không khả thi hơn thì không nên tiếp tục nữa.
Khi đã cân đong đo đếm để đi đến được quyết định ly hôn, thì đó là quá trình đảo ngược hợp đồng, tình cảm bỏ sang một bên để giành lấy những gì tốt đẹp nhất cho mình và con. Em ạ, tâm bất biến, ứng vạn biến vậy thôi.
Cũng chẳng hay ho gì nhưng nếu mình không tự bảo vệ mình, bảo vệ con mình một cách chính đáng thì sẽ trông mong gì ở người khác. Vì ly hôn là bắt đầu một cuộc sống mới, nhọc nhằn hơn vậy nên càng chuẩn bị tốt bao nhiêu sẽ giảm bớt rủi ro chừng ấy.
Đã là kinh doanh, là thương thảo không thể tránh khỏi tiểu xảo và chỉ đúng vào trong tâm cái mình cần mới mong mọi chuyện ổn thỏa sớm. Còn điều cuối cùng, ly hôn chỉ nên làm khi mình thực sự sẵn sàng về cả tâm lý, tài chính, sức khỏe... vì đây là một trong những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời.