Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

người đàn bà giấu bóng vào đêm

người đàn bà giấu bóng vào đêm.
giấu mỏi mệt sau icon cười nụ.
Với bóng đêm bên màn hình sáng
chat cùng tôi - chị đang nghĩ gì?
Người đàn bà giấu bóng vào đêm
Tôi cũng đang trầm ngâm như chị
Cũng lách cách tỏ lòng qua phím.
Để với đêm ta lại với chính mình.
Tôi đung đưa theo bản tình ca
Khe khẽ hát không hề đúng nhịp.
Bên màn hình những dòng tâm sự,
Nỗi lo toan sau những nét cười.
Người đàn bà làm bạn với đêm.
Màn hình sáng, sáng nỗi lòng trăn trở,
giấu bóng vào đêm giấu đi câu hỏi
Ta là ai sau vai diễn cuộc đời.