Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

Nữ oa

Nữ Oa.

 

 

Người đàn bà đội đá.

Người đàn bà vá trời,

Phân tách cõi u minh

Người tạo thành sự sống.

 

Người đàn bà hiện đại.

Vội vã băng trên đường

Gạn trong từ vội vã.

Tạo nên nếp nhà mình.

 

Con cháu của Nữ Oa.

Gánh nặng mang trên vai

Không thành cân ra lạng

Mà oằn mình bước đi.

 

Họ là ai ?

Là tôi hay là bạn.

Môi cười ngời màu nắng.

Vương nặng chữ đàn bà.

 

Nữ Oa đã vá trời,

Con cháu Người vá đời.

Gánh nặng đã nghìn đời

Mà sao còn nặng mãi.

 

Nữ Oa còn đội trời

Lẽ mong ngày hạnh phúc.

Con cháu người cũng muốn.

Bình yên một nét cười