Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

Count down to end year

          Còn mấy ngày nữa là tạm biệt 2011 forever. Từ khi đi làm mình chưa bao giờ phải họp tổng kết năm. Nhưng dù sao mình cũng phải tự nhận xét mỗi năm và đặt kế hoạch cho năm mới.
         Năm nào cũng làm target để cuối năm có dịp tự tổng kết. Tự dưng nghĩ đến cô em gái hay làu bàu " sao mà chị lý trí quá vậy. Cái gì đến sẽ đến mà". Cái gì đến, tất sẽ đến nhưng nếu như mình cố gắng làm tốt những điều cho hiện tại thì việc chờ cái sẽ đến bớt sốt ruột hơn. Nhưng nói đi nói lại nguyên nhân của việc lập target của mình là vì " LƯỜI".
         Lười nên mới phải tạo ra mục đích để cố gắng. Lười nên mới phải lập kế hoạch để thực hiện chứ không chẳng bao giờ mình làm được. Mình tự thấy mình là người nghĩ nhanh nhưng rất ngại chi tiết và cũng rất cảm hứng. Khi có hứng thì mình có thể làm rất nhiều, rất nhanh nhưng mà không có hứng thì một tý tẹo việc vầy mãi không xong. Xấu thói thế đấy.
          Nhưng dù sao cuộc đời không phải là bản nhạc để có thể chơi theo cảm hứng. Target không phải những điều gì to tát hay lớn lao. Nó chỉ là những gì cần cho cuộc sống, để mình có lý do để nỗ lực, để cảm nhận được mình đã vượt qua chính mình cho những mục tiêu đã làm được, để thấy cái lười còn lớn thế nào khi nghĩ về những điều chưa làm được.
         Lúc ngồi nghĩ xem target năm tới là gì cũng là lúc mình suy nghĩ về những điều mình muốn, về cái mình có khả năng làm. Với mình đó cũng là cách" cân đong đo đếm " với cuộc sống, lúc "tính toán" cho tương lai.  Mỗi khi cuối năm, lúc giao thoa năm mới và năm cũ, việc đánh giá lại Target lại là lúc  nhìn nhận lại bản thân, phân tích và chiêm nghiệm về cái được mất.
        Target cá nhân quá khác với cái KPI nộp cho sếp mỗi khi nghe phòng nhân sự thông báo " Deathline for KPI....". Target cá nhân của mình như một cái sống tự soạn để theo và cố gắng hoàn thành. Là những điểm nhấn cho mỗi năm cuộc sống của mình hay các dấu mốc để lúc nào đó nhìn lại thấy vui. Có những điều mà năm nào cũng đặt lên Target mà vẫn không làm được. Lười thôi rồi.
         Nhìn chung năm nay Target đã hoàn thành tuy còn một hai việc nhỏ nữa mà mình chưa làm được. Toàn việc dễ thế mới dở hơi, tại lười. Hạ quyết tâm phải làm xong trong hai tháng đầu năm 2012.
         Now, it's the time for target of 2012.

                         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét